Naturdenkmale Sonsbeck

Naturdenkmäler

ND_Linde_ZurGeer

ND_Linde_ZurGeer

 

 

 

 

 

Winterlinde (Tilia cordata)

– Geerhof,
Zur Geer

 


ND_Eiche_Stadtveen

ND_Eiche_Stadtveen

 

 

 

Eiche (Quercus)

– Hartigshof,
Stadtveener Straße

 


Hainbuche_Labbeck

Hainbuche Labbeck

 

 

 

 Hainbuche (Carpinus betulus)

– Labbeck,
An der Wallstroot
(Schmidtges Weg)